10 Dec

Webbläsare och dess funktionalitet

En webbläsare kan man lätt definiera som ett program för att man ska kunna både presentera, hämta och därmed spåra de informationsresurser som finns på webbläsarna. Det man lätt kan konstatera om informationsresurser är att det går att identifiera en så kallad enhetlig resursidentifierare som brukar kallas URI/URL. Det kan både vara en bild, webbsida, video eller något helt annat innehåll. De olika hyperlänkarna som finns i dessa resurser ser därmed till att användarna på ett mer eller mindre sätt på ett enkelt vis kan navigera i sina egna webbläsare mot sina relaterade resurser.

Det finns givetvis några webbläsare som är mer eller mindre populära än något annat. De webbläsare som finns idag och som är populära är Google Chrome, Microsoft Edge som föregås av Internet Explorer, Safari, Firefox samt Opera.

Åsikter om webbläsare

Något som är oerhört viktigt att beakta när det kommer till de webbläsare som finns idag är att det som går att se via en webbläsare kanske inte går att se på någon annan. Så därför är min åsikt kring detta att det är bra att inte alltid tar allting för givet när man kan se det via en webbläsare att det går att göra det 犀利士
på samma sätt på någon annan. Det behöver nämligen inte vara så att det ser rätt ut, av den anledningen att man har valt att programmera olika webbläsare på olika sätt. Det som kanske är rött hos Firefox kan vara blå färg när man öppnar det i Internet Explorer. Viktigt att påpeka detta då många förväntar sig att upplägget på samtliga webbläsare är det samma men så behöver det inte alls vara.