26 Aug

Vad gör en programmerare?

Att arbeta som programmerare är ett yrke i dag där man ser till att ägna en stor del av sin tid åt att programmera någon maskin, oftast en dator. Men givetvis behöver det bara inte bara vara en dator utan det kan också vara hålkortsdrivna vävstolar. Lite historik bakom programmering är vem den allra första personen var som påbörjade detta arbete. Det var Ada Lovelace och därefter har programmering bara utvecklats. Ada vara en amerikansk kvinna, faktiskt dotter till den kända poeten Lord Byron, och var den första personen som såg till att skapa algoritm som var avsedd att犀利士
kunna användas i en dator redan år 1842. Hon samarbetade med Charles Babbage som byggde en mekanisk dator. Något som har satt sina spår och som har bidragit till att programmeringen har blivit en succé runt om i världen. Jag själv tycker personligen att det här är en riktigt bra grej som har hittats på, alltså programmeringen, eftersom jag själv arbetar med det dagligen.