22 Oct

En datakomponent

Mer ingående för att tala om vad en datorkomponent är för något så kan man definiera det som en komponent. Den här komponenten finns på olika sätt i en dator, elektroniskt som både kan vara optisk och mekanisk. De kan skilja sig åt beroende på vilken typ av komponent man behöver, och det är oftast de delar som behöver finnas i en dator för att den ska kunna fungera på bästa möjliga sätt.

De vanligaste datorkomponenterna som finns i en dator

Det finns rätt många komponenter som går att använda och bör användas i en dator för att den ska kunna användas fullt ut. Det finns idag en hel del komponenter som kan användas i en dator, men alla är inte lika viktiga att använda sig av och ger därmed inte så stor skada om de skulle gå sönder. De allra vanligaste komponenterna som verkligen krävs för att en dator ska fungera, kommer att beskrivas av mig här nedanför.

Grafikkort och moderkortet

  • Grafikkort ur Nvidia GeForce 200 serien även kallat CPU är en enhet som exekverar eller som det kallas, utför ett program i en dator. Det här grafikkortet hämtar maskininstruktioner som finns i en dator. Därtill brukar den utföra begärda operationer som ger en datahantering men också olika typer av beräkningar. Det är också en av de viktigaste komponenterna som bör finnas i en dator, och brukar därmed också kallas för Datorns hjärna. När den här delen väl är sönder så är det dags att se över allting då en dator inte kan fungera utan denna komponent.
  • Moderkortet – Det här kortet är ett centralt kretskort där alla övriga datorns komponenter kan kopplas in i. Därför sker all kommunikation via det här moderkortet som hjälper en att veta varför en viss komponent inte fungerar som det ska i ens dator.

Hårddiskar, primärminnen (RAM-minnen) och grafikkortet

  • Hårddiskar samt SSD-minnen, det här kan man säga är se犀利士
    kundära minnen där all information om dator lagras. Det som skiljer sig åt i lagringen av information, är att i en hårddisk sker lagringen på ett mekaniskt vis, och i ett så kallat SSD-minne sker lagringen elektroniskt.
  • Primärminnen eller så kallade RAM-minnen, är alla de olika minnen som finns och som direkt kan nås i direktkontakt av processorn. Man brukar använda det här minnet för att aktiva program ska kunna användas, och för att tillfällig data ska kunna lagras.
  • Grafikkortet, även kallat GPU, kan man säga är den enhet idag som bearbetar binär information som finns och som görs om till videosignaler. Det kan sedan i ett senare skede visas på en bildskärm.

Nätaggregatet och instickskortet/expansionskortet

  • Nätaggregatet – ännu en komponent som förser ens dator med den elektriska energin. Därför kan man säga att en optisk enhet ser till att det optiska lagringsmedium kan läsas. I dessa fall rör det sig om DVD- eller CD-skivor, i vissa fall kan det också röra sig om bluerayskivor. I några av de fall där det är möjligt kan all information brännas till både CD- och DVD-skivorna.
  • Sist men inte minst, så kommer instickskortet eller expansionskortet att definieras. De är oftast i de flesta sammanhang inte väsentliga för datorns funktion. Användningen av detta kort ser till att öka funktionaliteten genom att på olika sätt kunna hantera ljud med hjälp av ett ljudkort eller använda ett nätverk i de så kallade nätverkskorten.