26 Sep

Datorprestanda och dess betydelse

Det man lätt kan konstatera är att en datorprestanda är ett mått som mäter hur väl ens egen dator kan genomföra en uppgift. Det måttet ser till att mäta är bland annat:

  • Hur effektiv den egna datorn är. Det mäts genom det arbete som görs i förhållande till den mängd tid som finns tillgänglig eller så kan det också röra sig om andra resurser som krävs för datorn.

Den här effektiviteten kan bero på en rad olika saker och genomföranden och dessa kan bland annat vara:

  • När en viss arbetsuppgift ska genomföras sker det med en kort responstid.
  • Datorns kapacitet är hög.
  • Resurshanteringen är snål.
  • Datorns tillgänglighet är hög.
  • Datakompressionen som finns i datorn ska vara snabb på förändringar.
  • När dataöverföringar ska genomföras ska det ske med en stor brandbredd och även med kort tid.
  • Skalbarheten ska vara god, det vill säga att en dator ska kunna klara en ökning av de arbetsuppgifter som ska genomföras på den.

Detta är några av de saker som en dator behöver uppfylla för att man ska kunna kalla sin dator för en bra produkt och för att man ska kunna vara nöjd över den så länge man behöver använda sig av den.

Prestandamätningen på en dator

Det som är viktigt att titta på när det kommer till den egna datorn enligt mig är att man ska kunna mäta den prestandamätning som går att genomföra. För att kunna mäta en dators prestanda så finns det faktiskt på marknaden idag helt olika datorprogram som kan se till att genomföra prestandamätningarna. De här mätningarna som genomförs kan man även tala om att de är ett så kallat benchmark som går att genomföra på CPU samt grafikkort. Lite hur vissa program kan genomföra det, kan givetvis skilja sig åt och behöver inte alls på något sätt genomföras på exakt samma sätt. Det är viktigt att poängtera att SPEC, som står för Standard Performance Evaluation Corporation kan på ett mer eller mindre bra sätt tillhandahålla ett flertal olika prestandamätningsprogram. De olika programmen ser till att genomföra olika beräkningar av de instruktion犀利士
shastigheter som finns och den energieffektivitet som kan åstadkommas av varje program som finns idag.

Min åsikt kring detta är att det är viktigt som individ själv att se till att ha koll på just detta, så att man använder sig av rätt program vid rätt tidpunkt. Det kan nämligen vara så att man på olika sätt behöver få till de här sakerna för att det ska kunna bli till någon hjälp.

Datorns tidseffektivitet – något att tänka på

En annan viktig parameter som är bra att ha i åtanke när man ska se om ens dator är en bra produkt är den så kallade tidseffektiviteten. För att kunna räkna på tidseffektiviteten så brukar man definiera det som att det är antalet instruktioner per varje enskild sekund (IPS) – som då är måttet, och brukar därtill mätas i miljontal (MIPS). Kanske något som är väldigt krångligt att hålla koll på, men som man kan få hjälp av från annat håll av någon som kan dessa bitar väldigt bra. Måttet som man använder sig av är inte alls helt entydigt eftersom de olika instruktioner som finns brukar oftast ta olika lång tid att använd sig av. Men för att komma till bukt med dessa problem, så brukar varje enskild person som finns använda sig av testprogram med ett standardiserat test. Det här testet som man använder sig av kan jämföra helt olika processorers hastighet, och kan genomföra dessa hastigheter därefter med varandra. Det här måttet tycker jag som är programmerare är väldigt bra, av den anledningen att man själv kan få tillgång till den information man behöver för att slutligen kunna använda sig av det man behöver.

Nu kanske man som läsare kan tycka att det som finns på den här sidan är väldigt mycket och att det oftast är svårt att veta exakt vad man behöver få svar på. Därför är det bra att man själv sätter sig ner och läser varje kapitel för sig för att därefter kunna reflektera över det som har skrivits. Är det så att man inte är programmerare i grund och botten, så kan vissa saker vara väldigt svåra att få in och kunna lära sig det på enbart en dag. Därför är min åsikt att det är bra att kunna se till att njuta av det som har skrivits ner här, för att kunna omvandla teorin i praktiken. Är det så att det fortfarande är svårt att hänga med så ska man definitivt se till att anlita en person som kan mycket om programmering på ett mycket bra sätt. Jag kan tycka att det är en god ide att se till att lösa de problem man har för att kunna åstadkomma och få svar på det man verkligen önskar. Och givetvis får man svar på exakt det man undrar över. Det viktiga är att man har ett intresse för programmering. Då kommer det mesta lösa sig vartefter man lär sig. Man är aldrig för gammal för att lära sig och eftersom det är ett yrke som i princip alla företag har nytta av, kan du säkert lätt hitta jobb om du kan programmering.