Monthly Archives: September 2016

26 Sep

Datorprestanda och dess betydelse

Det man lätt kan konstatera är att en datorprestanda är ett mått som mäter hur väl ens egen dator kan